dimarts, 3 de maig de 2011

Catalunya Jueva ・カタルーニャ州のユダヤ人

Els jueus van arribar a la península Ibèrica al S. I, després de la destrucció del Segon Temple de Jerusalem. Altres diuen que no va ser fins al S. III-IV coincidint amb el declivi de l'imperi romà. Tot i que no podem afirmar amb precisió el seu orígen, està clar que entre els segles XII i XIV, la comunitat hebrea tingué una forta influència sociopolítica, econòmica i cultural a Catalunya. Després de ser expulsats d'Espanya l'any 1492 el seu llegat restà a l'oblit. Recentment, s'han recuperat els principals Calls com el de Girona, Besalú o Barcelona i s'han creat rutes que demostren la gran contribució jueva a la història medieval catalana. La destinació predilecte pels historiadors i estudiosos del llegat jueu a Catalunya és, sens dubte, Girona. La seva comunitat jueva, més nombrosa que la de Barcelona, hi va viure 600 anys i actualment compta amb el famós Centre Bonastruc ça Porta que alberga el Museu d'Història dels Jueus. Molt a prop de Girona ens trobem aviat amb Besalú, poblet dels Pirineus força famós gràcies al seu pont medieval. Besalú també alberga un call jueu amb la particularitat de que conserva intacte el miqvé (els banys). Finalment, Barcelona ofereix visites guiades a través del Call Major, comprès entre els carrers del Call, Banys Nous, Sant Sever i Bisbe. Durant el recorregut, es visita l'interior de la Sinagoga Major de les 5 que hi va arribar a haver entre el Call Major i Menor, de les quals només se'n conserva aquesta, situada al nº5 del Carrer Marlet. Al S. XIII, la Comunitat jueva de Barcelona arribà a tenir 4.000 habitants, a causa de l'increment de jueus expulsats de França, i es creà el Call Menor a fi de donar-los-hi cabuda. En temps de Jaume I el rei decidí tancar els calls cada nit com a mesura protectora contra la discriminació social que culminà, a Barcelona, amb l'avalot del Call del 5 d'agost de 1391. Des d'aleshores i més tard durant la inquisició, els jueus supervivents al setge van ser obligats a convertir-se a cristians o a fugir del país. Actualment, Barcelona disposa de 4 sinagogues en funcionament (2 d'ortodoxes i 2 de reformistes) que atenen les necessitats de la Comunitat Jueva així com la curiositat d'alguns altres a qui els hi interessi el patrimoni cultural jueu a Catalunya. Per saber-ne més: La violència contra els jueus.